Bækken, Indsatser i opland til Bækken

Opland til Bækken

Kloakoplande som leder til Fuglede Rensningsanlæg. Ved større regnhændelser i fællessystemet ledes der for meget regnvand til renseanlægget og der sker overløb til vandløbet Bækken. For at hindre overløb er følgende indsatsområder planlagt i oplandet til Bækken og Fuglede Renseanlæg.