Vision

Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsynings vision er, at en fælles ansvarlig håndtering af spildevand i Kalundborg Kommune skal bidrage til et rent vandmiljø og grundvand, øget biodiversitet og robusthed mod klimaforandringer, der tager udgangspunkt i de lokale forhold.  

Kalundborg Forsyning skal sikre høj forsynings- og driftssikkerhed på en miljømæssig, sundhedsmæssig og økonomisk måde, så der opstår færrest mulige gener for borgere og virksomheder. 

Derfor vil Kalundborg Kommune og Kalundborg Forsyning 

  • Håndtere og rense spildevandet, så det ikke skader vandløb, søer, havet og grundvand 
  • Arbejde for at øge vandkvaliteten i vandløb, søer og havet 
  • Beskytte grundvandet mod forurening af spildevand
  • Undersøge og afprøve nye muligheder for at opsamle, genbruge og udnytte vand
  • Skabe nye vådområder i forbindelse med håndtering af overfladevand der giver synergieffekter, der har betydning for natur, miljø, klimatilpasning og bosætning 
  • Forberede os på effekterne af klimaforandringerne